Nepali: A Beginner's Primer Conversation and Grammar

पाठ ११ (Lesson 11) - Exercise

Fill in the blanks:

Fill in the correct form of

  • हिजो बेलुका उ घरमा ........ । (negative)
  • गएको हप्ता वहाँहरु पोखरामा ......... । (positive)
  • अस्ति पसलमा सुन्तला ........... । (negative)
  • आज पसलमा सुन्तला ............. । (positive)
  • आउने बर्ष खाना सस्तो ........... । (negative)

Which is correct :

(circle one)

म गुरुमा जान्छु । म गुरुकाँ जान्छु ।
मेरो घरकाँ तरकारी छ । मेरो घरमा तरकारी छ ।
मकाँ आउनुस् । ममा आउनुस् ।
क्लासमा बिद्यार्थी छन् । क्लासकाँ बिद्यार्थी छन् ।

एक बर्ष अघि मैले उस्को साथीलाई नेपालमा भेटेँ । एक बर्ष अघि मैले उस्को साथीलाई नेपालकाँ भेटेँ ।

Application:

  • Comment that you've heard that the bus to Pokhara is always late.
  • Casually inform a friend that you're going to the post office.

Glossary - Enter or paste text in English or Nepali

Dictionary WordPartMeaning