Nepali: A Beginner's Primer Conversation and Grammar

पाठ १३ (Lesson 13) - भाग १ (Part 1 - Exercise)

अनुबाद (Translation)

A: तपाई सिकागो जानुभएको छ ?
A: Have you been to Chicago?
B: म त गएको छैन तर मेरो परिवार गएकाछन् । मेरो श्रीमती पोहर साल गइन् र मेरा छोराहरु परार साल गए ।
B: I have not been to Chicago. However my family have been there. My wife went last year and my sons went the year before last.
A: त्यसोभए उनीहरुले अवस्य पनि शियरस् टावर चढेका छन् होला ?
A: So they have likely gone up the Sears Tower?
B: हो, उनीहरुले चढेका छन् तर मैले चाहिँ देखोको पनि छैन । तपाईहरु पनि जानुभएको छैनन् ?
B: Yes, they have gone up it, but as for me, I have not even seen it. You all haven't been there either?
A: हामीहरु त गएका छौँ । तर हामीलाई सिकागो त्यति रमाईलो लागेन असाध्यै भिड अनि शहरमा मानिसहरु पनि मिलनसार लागेन । के तपाईको पनि जाने बिचार छ ?
A: We have been there. But we did not enjoy Chicago very much, it is very crowded and we also experienced that the people in the city were not friendly. Are you thinking of going?
B: यदि मौका मिल्यो भने एक पटक जाने बिचार छ; फेरि अर्को पटक अमेरिका आउन गाह्रो छ त्यसोभएर आएको बेलामा ठूला ठूला शहरहरु हेर्न पर्छ किनभने धोको बाँकी राख्‍नु हुदैन ।
B: If I get the opportunity I want to go once. It is not easy to come back again to America, so when I am here I must go to see the big cities because such a desire should not be postponed.
A: त्यो त राम्रो बिचार हो, जानुभएको छैन भने अनुभवको लागि पनि एक पटक जानु पर्छ ।
A: That is a good thought. If you have not been there, even for the sake of experience, you should go once.
B: हेरौँ, पछि के हुन्छ, अहिले सम्म त जाने नै बिचार छ ।
B: Let us see what happens later. So far, I still have a plan to go.

Glossary - Enter or paste text in English or Nepali

Dictionary WordPartMeaning