Nepali: A Beginner's Primer Conversation and Grammar

पाठ १३ (Lesson 13) - भाग १ (Part 1I)

A: तपाई सिकागो जानुभएको छ ?
B: म त गएको छैन तर मेरो परिवार गएकाछन् । मेरो श्रीमान पोहोर साल जानुभयो र मेरा छोराहरु परार साल गए ।
A: त्यसोभए उनीहरुले अवस्य पनि शियरस् टावर चढेका छन् होला ?
B: हो, उनीहरुले चढेका छन् तर मैले देखेको पनि छैन । तपाईहरु पनि जानुभएको छैनन् ?
A: हामीहरु त गएका छौँ । तर हामीलाई सिकागो त्यति रमाईलो लागेन असाध्यै भिड अनि शहरमा मानिसहरु पनि मिलनसार लागेन । के तपाईको पनि जाने बिचार छ ?
B: यदि मौका मिल्यो भने एक पटक जाने बिचार छ; फेरि अर्को पटक अमेरिका आउन गाह्रो छ त्यसोभएर आएको बेलामा ठूला ठूला शहरहरु हेर्न पर्छ किनभने धोको बाँकी राख्‍नु हुदैन ।
A: त्यो त राम्रो बिचार हो, जानुभएको छैन भने अनुभवको लागि भएपनि एक पटक जानु पर्छ ।
B: हेरौँ, पछि के हुन्छ, अहिले सम्म त जाने बिचार नै छ ।

पाठ १३ (Lesson 13) - भाग १ (Part 1I)

अनुबाद (Translation)

A: Have you been to Chicago?
B: I have not been to Chicago. However my family has been there. My husband went last year and my sons went the year before last.
A: So they have been up the Sears Tower?
B: Yes, they have been up it, but as for me, I have not seen it. You all haven't been there either?
A: We have been there. But we did not enjoy Chicago very much, it is very crowded and we also experienced that the people in the city are not friendly. Are you thinking of going?
B: If I get the opportunity I want to go once, it is not easy to come back again to America, so while I am here I must go to see the big cities because such a desire should not be postponed.
A: That is a good thought. If you have not been there, even for the sake of experience, you should go once.
B: Let us see what happens later. So far, I still have a plan to go.

पाठ १३ (Lesson 13) - भाग १ (Part 1I)

अनुबाद (Translation)

A: तपाई सिकागो जानुभएको छ ?
A: Have you been to Chicago?
B: म त गएको छैन तर मेरो परिवार गएकाछन् । मेरो श्रीमान पोहोर साल जानुभयो र मेरा छोराहरु परार साल गए ।
B: I have not been to Chicago. However my family has been there. My husband went last year and my sons went there the year before last.
A: त्यसोभए उनीहरुले अवस्य पनि शियरस् टावर चढेका छन् होला ?
A: So they have been up the Sears Tower?
B: हो, उनीहरुले चढेका छन् तर मैले देखेको पनि छैन । तपाईहरु पनि जानुभएको छैनन् ?
B: Yes, they went up it, but as for me, I have not seen it. You all haven't been there either?
A: हामीहरु त गएका छौँ । तर हामीलाई सिकागो त्यति रमाईलो लागेन असाध्यै भिड अनि शहरमा मानिसहरु पनि मिलनसार लागेन । के तपाईको पनि जाने बिचार छ ?
A: We have been there. But we did not enjoy Chicago very much, it is very crowded and we also experienced that the people in the city are not friendly. Are you thinking of going?
B: यदि मौका मिल्यो भने एक पटक जाने बिचार छ; फेरि अर्को पटक अमेरिका आउन गाह्रो छ त्यसोभएर आएको बेलामा ठूला ठूला शहरहरु हेर्न पर्छ किनभने धोको बाँकी राख्‍नु हुदैन ।
B: If I get the opportunity I want to go once, it is not easy to come back again to America, so while I am here I must go to see the big cities because such a desire should not be postponed.
A: त्यो त राम्रो बिचार हो, जानुभएको छैन भने अनुभवको लागि भएपनि एक पटक जानु पर्छ ।
A: That is a good thought. If you have not been there, even for the sake of the experience, you should go once.
B: हेरौँ, पछि के हुन्छ, अहिले सम्म त जाने बिचार नै छ ।
B: Let us see what happens later. So far, I still have a plan to go.
Nepali | Nepali/English | English

Show Video

Glossary - Enter or paste text in English or Nepali

Dictionary WordPartMeaning