Nepali: A Beginner's Primer Conversation and Grammar

पाठ १५ (Lesson 15) - भाग १ (Part 1F)

A: हिजो दिउसो के गर्नुभयो ?
B: नेपाली सिनेमा हेरेँ ।'साईनो' नाम भएको ।
A: मन पर्‍यो त ?
B: त्यतिको मन परेन ।
A: किन ?
B: कथा चाखलाग्दो थिएन र त्यसको साथसाथै अभिनय पनि त्यति राम्रो थिएन ।

पाठ १५ (Lesson 15) - भाग १ (Part 1F)

अनुबाद (Translation)

A: What did you do yesterday?
B: I watched a Nepali film. It was called 'Saino'.
A: Did you like it?
B: I didn't like it that much.
A: Why?
B: The story was not interesting and on top of that the acting was poor.

पाठ १५ (Lesson 15) - भाग १ (Part 1F)

अनुबाद (Translation)

A: हिजो दिउसो के गर्नुभयो ?
A: What did you do yesterday?
B: नेपाली सिनेमा हेरेँ । 'साईनो' नाम भएको ।
B: I watched a Nepali film. It was called 'Saino'.
A: मन पर्‍यो त ?
A: Did you like it?
B: त्यतिको मन परेन ।
B: I didn't like it that much.
A: किन ?
A: Why?
B: कथा चाखलाग्दो थिएन र त्यसको साथसाथै अभिनय पनि त्यति राम्रो थिएन ।
B: The story was not interesting and on top of that the acting was poor.
Nepali | Nepali/English | English

Show Video

Glossary - Enter or paste text in English or Nepali

Dictionary WordPartMeaning