Nepali: A Beginner's Primer Conversation and Grammar

पाठ ६ (Lesson 6) - Exercise 1

Comprehension:

आज बिहान म र शम्भुजी साईकलमा बजार गयौँ । हामीले तरकारी र केरा िकन्यौँ । सुन्तला र भुईकटहर किनेनौँ, किनभने सुन्तला र भुईकटहर पाईएनन् । हामीले चीज पनि किनेनौँ, किनभने त्यहाँ चीज पनि पईएन ।

Questions:
Answer the following questions:
(१) आज बिहान हामी कहाँ गयौँ ?
(२) हामी कसरी गयौँ ?
(३) हामीले के के किन्यौँ ?
(४) हामीले सुन्तला र भुईकटहर किन किनेनौँ ?
(५) हामीले चीज किन्यौँ कि किनेनौँ ?
(६) किन हामीले चीज किनेनौँ ?

Glossary - Enter or paste text in English or Nepali

Dictionary WordPartMeaning