Nepali: A Beginner's Primer Conversation and Grammar

पाठ ७ (Lesson 7) - भाग १ (Part 1D)

A: तपाईलाई कस्तो छ ?
B: ठिकै छ, तर अलिअलि थकाई लाग्यो ।
A: किन ?
B: किनभने सात घण्टा नेपाली सिकेँ । त्यसमाथी, क्‍लास पछि एक घण्टा सकर पनि खेलेँ ।
A: तपाईले नुहाउनुभयो त ?
B: नुहाइन । जाडो छ, भोली नुहाउँछु ।
A: भोक लाग्यो ?
B: हो, भोक पनि लाग्यो ।
A: खाना कति बजे खानुहुन्छ ?
B: सात बजे खान्छु ।

पाठ ७ (Lesson 7) - भाग १ (Part 1D)

अनुबाद (Translation)

A: How are you?
B: Alright, but a little tired.
A: Why?
B: Because I studied Nepali for 7 hours. On top of that, I also played soccer for an hour after class.
A: Did you bathe then?
B: No, I didn't. It's cold, I'll wash tomorrow.
A: Are you hungry?
B: Yes, I am also hungry.
A: When will you eat?
B: I will eat at 7 o'clock.

पाठ ७ (Lesson 7) - भाग १ (Part 1D)

अनुबाद (Translation)

A: तपाईलाई कस्तो छ ?
A: How are you?
B: ठिकै छ, तर अलिअलि थकाई लाग्यो ।
B: Alright, but a little tired.
A: किन ?
A: Why?
B: किनभने सात घण्टा नेपाली सिकेँ । त्यसमाथी, क्‍लास पछि एक घण्टा सकर पनि खेलेँ ।
B: Because I studied Nepali for 7 hours. On top of that, I also played soccer for an hour after class.
A: तपाईले नुहाउनुभयो त ?
A: Did you bathe then?
B: नुहाइन । जाडो छ, भोली नुहाउँछु ।
B: No, I didn't. It's cold, I'll wash tomorrow.
A: भोक लाग्यो ?
A: Are you hungry?
B: हो, भोक पनि लाग्यो ।
B: Yes, I am also hungry.
A: खाना कति बजे खानुहुन्छ ?
A: When will you eat?
B: सात बजे खान्छु ।
A: I will eat at 7 o'clock.
Nepali | Nepali/English | English

Show Video

Glossary - Enter or paste text in English or Nepali

Dictionary WordPartMeaning