Nepali: A Beginner's Primer Conversation and Grammar

पाठ ७ (Lesson 7) - भाग १ (Part 1E)

A: हिजो तपाईहरु खाना खान कहाँ जानुभयो ?
B: हिजो तिबेती रेष्टुराँमा गयौँ र चाउचाउ खायौँ ।
A: तपाईहरुलाई चाउचाउ कस्तो लाग्यो ?
B: मलाई त मिठो लाग्यो तर शम्भुलाई मिठो लागेन ।
A: अनि उस्ले के खायो त ?
B: अनि उ दाल-भात खान अर्को रेष्टुराँमा गयो ।
A: उस्लाई दाल-भात मिठो लाग्छ ?
B: हो, उस्लाई दाल-भात एकदम मिठो लाग्छ ।
A: तपाईलाई नि ?
B: मलाई त दाल-भात त्यति मिठो लाग्दैन, अलिअलि मात्र मिठो लाग्छ ।

पाठ ७ (Lesson 7) - भाग १ (Part 1E)

अनुबाद (Translation)

A: Where did you all go to eat yesterday?
B: We went to a Tibetan restaurant and had noodles.
A: How did you like it?
B: I liked it but Shambhu didn't.
A: What did he have then?
B: Then he went to another restaurant for daal-bhaat.
A: Does he like daal-bhaat?
B: Yes, he likes it very much.
A: How about you then?
B: I don't like it that much, but I like it some.

पाठ ७ (Lesson 7) - भाग १ (Part 1E)

अनुबाद (Translation)

A: हिजो तपाईहरु खाना खान कहाँ जानुभयो ?
A: Where did you all go to eat yesterday?
B: हिजो तिबेती रेष्टुराँमा गयौँ र चाउचाउ खायौँ ।
B: We went to a Tibetan restaurant and had noodles.
A: तपाईहरुलाई चाउचाउ कस्तो लाग्यो ?
A: How did you like it?
B: मलाई त मिठो लाग्यो तर शम्भुलाई मिठो लागेन ।
B: I liked it but Shambhu didn't.
A: अनि उस्ले के खायो त ?
B: What did he have then?
B: अनि उ दाल-भात खान अर्को रेष्टुराँमा गयो ।
A: Then he went to another restaurant for daal-bhaat.
A: उस्लाई दाल-भात मिठो लाग्छ ?
A: Does he like daal-bhaat?
B: हो, उस्लाई दाल-भात एकदम मिठो लाग्छ ।
B: Yes, he likes it very much.
A: तपाईलाई नि ?
B: How about you then?
B: मलाई त दाल-भात त्यति मिठो लाग्दैन, अलिअलि मात्र मिठो लाग्छ ।
B: I don't like it that much, but I like it some.
Nepali | Nepali/English | English

Show Video

Glossary - Enter or paste text in English or Nepali

Dictionary WordPartMeaning