Nepali: A Beginner's Primer Conversation and Grammar

पाठ ९ (Lesson 9) - भाग १ (Part 1A)

A: टमजी ?
B: हजुर ?
A: तपाईको साईकल छ ?
B: अहँ, मेरो साईकल छैन ।
A: कस्को साईकल छ त ?
B: जिमको छ, तर बाहिर छ । तपाईलाई किन चाहियो ?
A: मलाई एकछिन बाहिर जान चाहियो ।
B: हुन्छ, जिमको साईकल माग्‍नुस त ।
A: हवस् ।

पाठ 9 (Lesson 9) - भाग १ (Part 1A)

अनुबाद (Translation)

A: Tom?
B: Yes?
A: Do you have a bike.
B: No, I don't.
A: Who does have a bike then?
B: Jim has a bike, but it is outside now. Why do you need it?
A: I need it to go out for a while.
B: Okay, ask for Jim's bike then.
A: Okay.

पाठ 9 (Lesson 9) - भाग १ (Part 1A)

अनुबाद (Translation)

A: टमजी ?
A: Tom?
B: हजुर ?
B: Yes?
A: तपाईको साईकल छ ?
A: Do you have a bike.
B: अहँ, मेरो साईकल छैन
B: No, I don't.
A: कस्को साईकल छ त ?
A: Who does have a bike then?
B: जिमको छ, तर बाहिर छ । तपाईलाई किन चाहियो ?
B: Jim has a bike, but it is outside now. Why do you need it?
A: मलाई एकछिन बाहिर जान चाहियो ।
A: I need it to go out for a while.
B: हुन्छ, जिमको साईकल माग्‍नुस त ।
B: Okay, ask for Jim's bike then.
A: हवस् ।
A: Okay.
Nepali | Nepali/English | English

Show Video

Glossary - Enter or paste text in English or Nepali

Dictionary WordPartMeaning