Nepali: A Beginner's Primer Conversation and Grammar

पाठ ९ (Lesson 9) - भाग १ (Part 1C)

A: शम्भुजी, आज के बार हो ?
B: आज शुक्रबार हो ।
A: भोली नि ?
B: भोली शनिबार हो र छुट्टि छ ।
A: भोली कति तारिख हो ?
B: भोली अगस्टको तीन तारिख हो ।
A: पर्सी आईतबार तपाईको क्‍लास छ ?
B: छ, आईतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बिहीबार र शुक्रबार, हरेक दिन छ । शनिबार मात्रै क्‍लास छैन ।

पाठ ९ (Lesson 9) - भाग १ (Part 1C)

अनुबाद (Translation)

A: Shambhu, what day is it today?
B: Today is Friday.
A: And tomorrow?
B: Tomorrow is Saturday and it's our day off.
A: What is tomorrow's date?
B: Tomorrow is the 3rd of August.
A: Do you have a class on Sunday, the day after?
B: Yes: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday - I have class every day. I don't have class on Saturday.

पाठ 9 (Lesson 9) - भाग १ (Part 1C)

अनुबाद (Translation)

A: शम्भुजी, आज के बार हो ?
A: Shambhu, what day is it today?
B: आज शुक्रबार हो ।
B: Today is Friday.
A: भोली नि ?
A: And tomorrow?
B: भोली शनिबार हो र छुट्टि छ ।
B: Tomorrow is Saturday and it's our day off.
A: भोली कति तारिख हो ?
A: What is tomorrow's date?
C: भोली अगस्टको तीन तारिख हो ।
C: Tomorrow is the 3rd of August.
A: पर्सी आईतबार तपाईको क्‍लास छ ?
A: Do you have a class on Sunday, the day after?
B: छ, आईतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बिहीबार र शुक्रबार, हरेक दिन छ । शनिबार मात्रै क्‍लास छैन ।
B: Yes: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday - I have class every day. I don't have class on Saturday.
Nepali | Nepali/English | English

Show Video

Glossary - Enter or paste text in English or Nepali

Dictionary WordPartMeaning